ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 12ÔÂ27ÈÕÂí´ÌvsСţ:解锁苏宁手机“以旧换新”密码:一半钱åQŒå°±èƒ½æ¢éƒ¨æ–°æ‰‹æœºåQŸ_电脑报在¾U?/title> <link rel="canonical" href="//www.dncyp.club/Information/Tech/News/3326/332699.htm"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="poplogForm" title="用户ç™Õd½•" style="display: none"> <p class="validateTips" id="loginMsg" style="font-size: 8pt; color: Gray"> 误‚¾“入用户名密码˜q›è¡Œç™Õd½•. </p> <form> <fieldset style="padding: 0; border: 0; margin-top: 10px;"> <label for="name" style="display: block"> 用户å?/label> <input type="text" name="userName" id="userName" class="text ui-widget-content ui-corner-all" style="width: 95%" /> <label for="password" style="display: block"> 密码</label> <input type="password" name="password" id="password" value="" class="text ui-widget-content ui-corner-all" style="width: 95%" /> </fieldset> </form> </div> <div id="warp"> <div class="nav"> <div class="nav1"> <ul class="uqfg"> <span id="loginBar"> <li class="uqfg"><a href="javascript:void(0)" onclick="PopLogin()">ç™Õd½•</a></li> <li class="uqfg">|</li> <li class="uqfg"><a >æ³?å†?/a></li> </span> <li class="uqfg"><a href="//www.dncyp.club/" title="Âí´Ìvs¿ì´¬">Âí´Ìvs¿ì´¬</a></li> <li class="uqfg">|</li> <li class="uqfg"><a href="/Newspaper/Hot/" target="_blank">电脑报原æ–?/a></li> <li class="uqfg">|</li> <li class="uqfg"><a target="_blank">论坛</a></li> <li class="uqfg">|</li> <li class="uqfg"><a href="//www.dncyp.club/AlbumsIndex.htm" target="_blank">高清å›ùN›†</a></li> <li class="uqfg">|</li> <li class="uqfg"><a target="_blank">¾~–辑博客</a></li> <li class="uqfg">|</li> <li class="uqfg"><a href="//www.dncyp.club/aboutus/" target="_blank">电脑报刊ä¾?/a></li> </ul> </div> <div class="nav2"> <ul id="ChannelMenu"> <li class="mainlevel" id="mainlevel_0"><a href="/Information">新闻资讯  <img src="/images/subnav2arrow.gif" border="0"></a> <ul id="sub_0"> <li ><a href="/Information/Industry">IT业界</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Information/Tech">¿U‘技生活</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Information/rwgd">人物观点</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Information/cycf">创业财富</a></li> </ul></li> <li class="mainlevel" id="mainlevel_1"><a href="/Smartphone">æ™ø™ƒ½æ‰‹æœº  <img src="/images/subnav2arrow.gif" border="0"></a> <ul id="sub_1"> <li ><a href="/Smartphone/Android">Android手机</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Smartphone/iphone">iPhone</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Smartphone/WindowsPhone">Windows Phone</a></li> </ul></li> <li class="mainlevel" id="mainlevel_2"><a href="/Pad">òqÏx¿ç”µè„‘  <img src="/images/subnav2arrow.gif" border="0"></a> <ul id="sub_2"> <li ><a href="/Pad/Android">AndroidòqÏx¿</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Pad/ipad">iPad</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Pad/Windowspad">WindowsòqÏx¿</a></li> </ul></li> <li class="mainlevel" id="mainlevel_3"><a href="/Notebook">½W”记本电è„?nbsp; <img src="/images/subnav2arrow.gif" border="0"></a> <ul id="sub_3"> <li ><a href="/Notebook/main">ä¸ÀLµ½W”è®°æœ?/a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Notebook/Ultrabook">­‘…çñ”æœ?/a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Notebook/yxbjb">游戏½W”è®°æœ?/a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Notebook/macnb">è‹ÒŽžœ½W”è®°æœ?/a></li> </ul></li> <li class="mainlevel" id="mainlevel_4"><a href="/Parts">装机升çñ”  <img src="/images/subnav2arrow.gif" border="0"></a> <ul id="sub_4"> <li ><a href="/Parts/CPU">CPU</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Parts/Motherboard">ä¸ÀL¿</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Parts/Graphics">昑֍¡</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Parts/Memory">内存¼‹¬ç›˜</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Parts/Peripheral">电脑外设</a></li> </ul></li> </ul> </div> <div class="nav3" parentClassid='2'><ul class="uqfg"></ul></div><div class="nav3 disable" parentClassid='5'><ul class="uqfg"><li class="ClassMenuTab Class_Leve2 this" classid='17'><a href="/Parts/CPU">CPU</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='18'><a href="/Parts/Motherboard">ä¸ÀL¿</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='19'><a href="/Parts/Graphics">昑֍¡</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='20'><a href="/Parts/Memory">内存¼‹¬ç›˜</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='22'><a href="/Parts/Peripheral">电脑外设</a></li></ul><ul class="subcate" parentClassid='17'><li classid='/Parts/CPU/New'><a href="/Parts/CPU/New">新闻</a></li><li classid='/Parts/CPU/Skill'><a href="/Parts/CPU/Skill">技å·?/a></li><li classid='/Parts/CPU/cpupc'><a href="/Parts/CPU/cpupc">评测</a></li><li classid='/Parts/CPU/cpudg'><a href="/Parts/CPU/cpudg">å¯ÆD´­</a></li></ul></div><div class="nav3 disable" parentClassid='97'><ul class="uqfg"><li class="ClassMenuTab Class_Leve2 this" classid='98'><a href="/Notebook/main">ä¸ÀLµ½W”è®°æœ?/a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='99'><a href="/Notebook/Ultrabook">­‘…çñ”æœ?/a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='125'><a href="/Notebook/yxbjb">游戏½W”è®°æœ?/a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='126'><a href="/Notebook/macnb">è‹ÒŽžœ½W”è®°æœ?/a></li></ul><ul class="subcate" parentClassid='98'><li classid='/Notebook/main/News'><a href="/Notebook/main/News">新闻</a></li><li classid='/Notebook/main/Skill'><a href="/Notebook/main/Skill">技å·?/a></li><li classid='/Notebook/main/zlnbpc'><a href="/Notebook/main/zlnbpc">评测</a></li><li classid='/Notebook/main/zlnbdg'><a href="/Notebook/main/zlnbdg">å¯ÆD´­</a></li></ul></div><div class="nav3 disable" parentClassid='104'><ul class="uqfg"><li class="ClassMenuTab Class_Leve2 this" classid='105'><a href="/Smartphone/Android">Android手机</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='139'><a href="/Smartphone/iphone">iPhone</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='140'><a href="/Smartphone/WindowsPhone">Windows Phone</a></li></ul><ul class="subcate" parentClassid='105'><li classid='/Smartphone/Android/Skill'><a href="/Smartphone/Android/Skill">技å·?/a></li><li classid='/Smartphone/Android/Android'><a href="/Smartphone/Android/Android">新闻</a></li><li classid='/Smartphone/Android/Androidpc'><a href="/Smartphone/Android/Androidpc">评测</a></li><li classid='/Smartphone/Android/Androiddg'><a href="/Smartphone/Android/Androiddg">å¯ÆD´­</a></li></ul></div><div class="nav3 disable" parentClassid='108'><ul class="uqfg"><li class="ClassMenuTab Class_Leve2 this" classid='109'><a href="/Pad/Android">AndroidòqÏx¿</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='151'><a href="/Pad/ipad">iPad</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='152'><a href="/Pad/Windowspad">WindowsòqÏx¿</a></li></ul><ul class="subcate" parentClassid='109'><li classid='/Pad/Android/News'><a href="/Pad/Android/News">新闻</a></li><li classid='/Pad/Android/Skill'><a href="/Pad/Android/Skill">技å·?/a></li><li classid='/Pad/Android/Androidpadpc'><a href="/Pad/Android/Androidpadpc">评测</a></li><li classid='/Pad/Android/Androidpaddg'><a href="/Pad/Android/Androidpaddg">å¯ÆD´­</a></li></ul></div> </div> <div class="bread"> 当前位置åQ?a href="/">首页</a> > <a href="/Information">新闻资讯</a> > <a href="/Information/Tech">¿U‘技生活</a> > <a href="/Information/Tech/News">新闻</a> </div> <div id="main"> <div id="mainlft"> <div id="editorInfo" class="floatedit" style="position: absolute; display: none"> <div class="floatedit01"> <img src="/images/fediter01.gif"> </div> <div class="floatedit02"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td rowspan="3"> <a href="#" target="_blank"> <img src="//img.icpcw.com/Editor/40.jpg" border="0" width="50px" height="50px"></a> </td> <td> <a href="//www.dncyp.club/" target="_blank">å?å®?/a> </td> </tr> <tr> <td> <a href="" target="_blank">å¾?å?/a> </td> </tr> <tr> <td> <a href="/EditorArticle/40/" target="_blank">他的文章</a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="floatedit01"> <img src="/images/fediter03.gif"> </div> </div> <div class="sub4lft"> <div class="sub4textit"> 解锁苏宁手机“以旧换新”密码:一半钱åQŒå°±èƒ½æ¢éƒ¨æ–°æ‰‹æœºåQ? </div> <div class="tabtit0523"> <ul class="uqfg"> <li class="zhengwen"><a href="/Information/Tech/News/3326/332699.htm">正文</a></li> <li class="this" id="commentBar"><a href="/Comment_332699.html" style="text-decoration: none">我来说两å?span>(已有<span class="fcred commentNum">0</span>人参ä¸?/span><span class="uqfg">)</span></a></li> </ul> </div> <div class="sub4textexpl"> <ul class="uqfg"> <li class="uqfg">2019/6/10 10:16:31</li> <li class="uqfg">¾cÕdž‹åQšåŽŸåˆ?/li> <li class="uqfg">来源åQ?span>电脑æŠ?/span></li> <li class="uqfg">报纸¾~–辑åQ?a id="editor" href="/EditorArticle/40/" style="text-decoration: underline; color: blue;">电脑æŠ?/a></li> <li class="uqfg">作者:</li> </ul> </div> <div class="sub4summary"> 【电脑报在线】苏宁正试图以优厚的以旧换新政策åQŒåŽ»å¸å¼•æ›´å¤šæ‰‹æœºç”¨æˆ·å¯¹å®ƒçš„关注ã€? </div> <div class="sub4text"> <p><span style="font-family:宋体;"><span style="color:#262626;">“用户通过以旧换新åQ?/span>只要花大概一半左右的钱,ž®±å¯ä»¥æ¢åˆîC¸€éƒ¨æ–°çš„手机ã€?span style="color:black;">â€?</span>æœ?日,南京苏宁总部åQŒè‹å®æ¶ˆè´¹ç”µå­é›†å›¢é€šè®¯å…¬å¸å‰¯æ€»è£å¼ å›½åˆšåœ¨æŽ¥å—记者采访时如此表示åQšâ€œæˆ‘们的回收均ä­håQŒé«˜äºŽå¸‚åœ?0%。â€?/span></p><p><span style="font-family:宋体;"><span style="color:black;">以旧换新对苏宁而言åQŒå°†æ˜¯è¯å½ÀLœªæ¥å¾ˆé•¿æ—¶é—´çš„重要战略——今òq?</span>æœ?span style="color:#191919;BACKGROUND: white">全民焕新节发布会åQŒä»¥å?</span>月的苏宁618òq´ä¸­å¤§ä¿ƒå‘布会上åQ?span style="color:#333333;BACKGROUND: white">苏宁易购总裁侯恩龙都重点谈了以旧换新åQŒè¡¨½Cø™¦ç”¨æ€»è®¡20</span>亿元çš?span style="color:#191919;BACKGROUND: white">补脓响应国家家电消费新政åQŒåƈž®†è¡¥è´´é‡ç‚¹ç”±å®¶ç”µäº§å“å‡çñ”åˆîCº†å®¶ç”µã€æ‰‹æœºã€ç”µè„‘等各个品类ã€?/span></span></p><p><span style="font-family:宋体;"><span style="color:#191919;BACKGROUND: white">侯恩龙甚臛_šäº†ä¸€é“数学题åQ?/span><span style="color:#262626;">比如新款çš?/span><strong class="uqfg"><span style="color:black;">OPPO Reno</span></strong><span style="color:black;">手机åQŒå¸‚åœÞZ­hä¸?299</span>元。通过某款9成新功能正常的手æœÞZ»¥æ—§æ¢æ–ŽÍ¼Œž®Þpƒ½èŽ·å¾—1100元的回收ä»øP¼ŒåŠ ä¸Šè‹å®å’Œæ‰‹æœºå“ç‰Œçš„其他620元补è´ß_¼Œå®žé™…ç”?579元就能拿走最新款çš?strong><span style="color:black;">OPPO Reno</span></strong><span style="color:black;">手机åQŒåˆè®¡èŠ‚çœ?720</span>元ã€?span style="color:#191919;BACKGROUND: white">òq¶ä¸”åQŒç”¨åˆ†æœŸä»˜æ¬¾6</span>期免息还可以再省198元ã€?/span></p><p><span style="color:#191919;BACKGROUND: white"><span style="font-family:宋体;">å¯ÒŽ­¤æœ‰ä¸šå†…äh士认为,表面看,˜q™æ˜¯ä¸€‹Æ?18</span></span>òq´ä¸­è´­ç‰©ç‹‚欢。更深层‹Æ¡ï¼Œæ˜¯è‹å®æŠ¢å ä¸‹æ²‰å¸‚场流量入口、实现手机全渠道½W¬ä¸€ç›®æ ‡çš„一¿Ué‡è¦æˆ˜ç•¥æŠ‰æ‹©ã€?/p><p><span style="color:#191919;BACKGROUND: white"><span style="font-family:宋体;"> </span></span></p><p align="left"><strong class="uqfg"><span style="font-family:½{‰çº¿;font-size:24px;">抢占手机下沉市场</span></strong></p><p align="left"><img src="//www.dncyp.club/pic/DNBPIC/2019/22/2/1.jpg" alt="" /></p><p></p><p><span style="font-family:宋体;"><span style="color:#191919;BACKGROUND: white">6</span><span style="color:#191919;BACKGROUND: white">æœ?</span>日,一个普通工作日的周三下午,来自盐城滨æ“v县东坎镇19岁女孩林楠,走进了位于南京淮‹¹¯‚µ\的苏宁生‹zÕd¹¿åœºã€?/span></p><p><span style="color:#191919;BACKGROUND: white"><span style="font-family:宋体;">林楠的目的很½Ž€å•ï¼Œå¥¹å‡ å¤©å‰å¬è¯´äº†è‹å®çš„“手æœÞZ»¥æ—§æ¢æ–°â€æ´»åŠ¨ï¼Œè€Œä¸”优惠力度˜q˜æŒºå¤§ï¼Œâ€œæ—©ž®±æƒ³æŠŠè‡ªå·Þq”¨äº†ä¸¤òq´çš„手机换新了。â€?/span></span></p><p><span style="color:#191919;BACKGROUND: white"><span style="font-family:宋体;">她将自己手机通过机器自主评估得出一个不错ä­h格后åQŒçœ‹ä¸­äº†ä¸‰æ˜Ÿçš„一‹Æ¾æ‰‹æœºï¼Œåº—员告诉她:“在¾U¿ä¸‹‹zÕdŠ¨è´­ä¹°å‚加以旧换新åQŒå¯ä»¥è‡³ž®‘直接抵扣购机款1000</span></span>元。â€?/p><p><span style="color:#191919;BACKGROUND: white"><span style="font-family:宋体;">˜q™è®©æž—楠大äؓ动心——对一个在南京˜¡é¦†æ‰“工的年è½Õd¥³å­©è€Œè¨€åQ?000</span></span>元抵扣款åQŒå·®ä¸å¤šæ˜¯è‡ªå·×ƒ¸€ä¸ªæœˆä¸‰åˆ†ä¹‹ä¸€çš„收入ã€?/p><p><span style="color:#191919;BACKGROUND: white"><span style="font-family:宋体;">但最¾lˆæž—楠åƈ未当åœÞZ¸‹å•ï¼Œå¥¹å¯»æ€ç€å¥½åƒ˜q˜æœ‰æ›´ä¼˜æƒ çš„‹zÕdŠ¨å¯ä»¥é€‰æ‹©ã€‚å› ä¸?</span></span>天后çš?æœ?日,ž®±æ˜¯è‹å®æ˜“è´­­‘…çñ”¼›åˆ©æ—¥ï¼ŒæŒ‰ç…§è‹å®ç”Ÿæ´»òq¿åœºå†…无处不在的宣传åQŒç¬¬äºŒäšgž®†åŠä»—÷€‚“我如果和其他想换手机的姐妹一èµäh¥åQŒç”šè‡³ç»™è€å®¶å†œæ‘的父母也换一个新机,岂不是更划算。â€?/p><p><span style="color:#191919;BACKGROUND: white"><span style="font-family:宋体;">某种½E‹åº¦ä¸Šï¼Œ˜q™æ­£æ˜¯è‹å®é‡ç‚ÒŽ‰“造手机“以旧换新”的几大原因。苏宁消费电子集团售后服务中心æ€È»ç?/span><a name="_Hlk10685279"><span style="font-family:宋体;">陈媛</span></a><span style="font-family:宋体;">ž®±å¯¹è®°è€…表½Cºï¼Œ˜q‘两òq´æ¥åQŒå›½å†…智能手机市场增速逐渐攄¡¼“åQŒå·²ç”±å¢žé‡å¸‚åœø™{向存量市场,以旧换新作äؓ一个重要的消费模式åQŒå¯¹æœ‰æ¢æœºéœ€æ±‚的用户来说åQŒæ­£é€æ¸æˆäؓ首选,å¯ÒŽ‰€æœ‰ä¼ä¸šè€Œè¨€ä¹Ÿæ˜¯ä¸€åœºå¾ˆé‡è¦çš„战争ã€?/span></span></p><p><span style="font-family:宋体;"><span style="color:#191919;BACKGROUND: white">此外åQŒæž—楠老家˜q™æ ·çš?/span><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">渠道下沉åQŒä¹Ÿæ˜¯æ‹‰åŠ¨é›¶å”®å¸‚场增长的重要驱动力。根据苏宁易购副总裁™å¾ä¼Ÿæ­¤å‰çš„说法,中国零售市场从销售额来看呈现â€?/span>三四三”格局åQŒå³30%在各个行业,40%在线下,30%在四六çñ”市场。“尤其在县和主要发达的村镇,½Iºé—´ç‰¹åˆ«å¤§â€ã€?</span></p><p><strong class="uqfg"><span style="color:#353535;BACKGROUND: white">凭借着强大的供应链体系、明昄¡š„ä»äh ¼ä¼˜åŠ¿ä»¥åŠ¾U¿ä¸Š¾U¿ä¸‹å…¨æ¸ é“覆盖,苏宁在多òq´ä»¥æ—§æ¢æ–°æ´»åŠ¨ä¸­å·²ç»éªŒå­‘Ÿë€‚数据显½Cºï¼Œ2018</span>òq´è‹å®ä»¥æ—§æ¢æ–°çš„订单量增é•?5%åQŒè€Œåœ¨2019òq´Q1的增长更是达åˆîCº†96%ã€?/strong><span style="font-family:宋体;"><strong class="uqfg"><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">ä¸?/span></strong><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">ž®?/span><span style="color:#353535;BACKGROUND: white">镇、村¾U§å¸‚场和城市老小åŒÞZ¸‰¾cÕd¸‚åœ?/span><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">消费者,都通过以旧换新服务来购买新的手机、家ç”늭‰äº§å“</span><strong class="uqfg"><span style="color:#353535;BACKGROUND: white">ã€?/span></strong></span></p><p><span style="color:#353535;BACKGROUND: white"><span style="font-family:宋体;">å¯ÒŽ­¤åQŒèµ„深手æœø™¡Œä¸šè§‚察äh士孙军(化名åQ‰å°±æŒ‡å‡ºåQŒç›¸æ¯”其他家甉|ˆ–3C</span></span>åQŒç”¨æ‰‹æœºæ¥æŠ¢å å­˜é‡å’Œä¸‹æ²‰å¸‚场更容易看到成功希望——毕竟,无论¿UÕdŠ¨äº’联¾|‘如何发展,都必™å»é€šè¿‡æ™ø™ƒ½æ‰‹æœºæ‰èƒ½åŽÕd®žçŽ°ã€?/p><p><span style="font-family:宋体;"><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">下沉市场åQŒä¹Ÿž®†æˆä¸ºåŠ©æŽ¨è‹å®å†²åˆºæ‰‹æœºç¬¬ä¸€æ¸ é“的重要因素。有苏宁内部人士透露¿UŽÍ¼Œ</span><span style="color:#191919;BACKGROUND: white">˜q™ä¹Ÿæ˜¯è‹å®æ˜“购总裁侯恩龙两‹Æ¡å®£å¸ƒç”¨10</span>亿元加码åQŒä»¥å›žæ”¶å‡ä­h高于市场ä»?0%抢占手机以旧换新市场的重要原因ã€?/span></p><p><span style="color:#191919;BACKGROUND: white"><span style="font-family:宋体;"> </span></span></p><p><span style="BACKGROUND: white"><strong class="uqfg"><span style="font-family:½{‰çº¿;font-size:24px;">最新款手机åQŒä¹Ÿå¯ä»¥æ¢æ–°</span></strong></span></p><p><span style="font-family:½{‰çº¿;font-size:16px;"> <img src="//www.dncyp.club/pic/DNBPIC/2019/22/2/2.jpg" alt="" /></span></p><p></p><p><span style="color:#191919;BACKGROUND: white"><span style="font-family:宋体;">“线上、线下两¿Uæ¨¡å¼éƒ½å¯ä»¥å‚与åQŒåªæ˜¯ä¸€äº›ç»†èŠ‚有所不同。â€?/span><a name="_Hlk10685146"><span style="font-family:宋体;">陈媛</span></a><span style="font-family:宋体;">介绍¿UŽÍ¼Œç›®å‰¾U¿ä¸Šç”±é¡ºä¸?</span></span>ž®æ—¶ä¸Šé—¨å–äšgåQŒç„¶åŽè¿›è¡Œä¸“门的质检åQŒæœ€¾lˆæ‹¿åˆ°æ”¶‹Æ‘Ö’Œè¡¥è„“。而线下,则在机器˜q›è¡Œä¸€é”®ä¼°å€¼åŽåQŒå°±å¯ä»¥çŽ°åœºæŠ‰|‰£è´­æœºã€?/p><p><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">值得一提的是,在苏宁易购总裁侯恩龙的数学题中åQŒæœ‰éƒ¨åˆ†è¡¥è„“åQŒæ˜¯è‹å®å’Œæ‰‹æœºå“ç‰Œæ–¹ä¸€èµ·å‡ºçš„ã€?/span></p><p><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">今年</span><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">5</span><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">æœ?</span>日,苏宁易购副总裁™å¾ä¼ŸçŽ‡é˜ŸçŽ°èín上æ“våQŒä¸Žè£è€€ä¸­å›½åŒºæ€»è£å€ªå˜‰æ‚¦å±•å¼€ä¼šè°ˆåQŒåŒæ–¹ç­¾è®¢å¹´åº¦æˆ˜ç•¥åˆä½œåè®®ï¼Œ<strong class="uqfg">2019òq´å°†åœ¨äñ”品、服务、用户体验等多方面共同发力,在线上线下全渠道取得新的½Hç ´æˆç‡WåQŒé‡ç‚¹çž„准以旧换新、服务体验和爆款产品的打造ã€?/strong></p><p><strong class="uqfg"><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">5</span><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">æœ?1</span>日,</strong><a name="_Hlk10681640"><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">荣耀20</span></a><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">发布。现在,在苏宁的618</span>òq´ä¸­å¤§ä¿ƒä¸­ï¼Œè£è€€20以旧换新最高补贴äؓ500元ã€?/p><p><strong class="uqfg"><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">“根据我的了解,因äؓ苏宁在手机全渠道的地位,哪怕是最æ–îC¸Šå¸‚的手机åQŒå¾ˆå¤?/span></strong><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">手机厂家也愿意给苏宁以旧换新比较大的补脓力度åQŒæˆ–者联合苏宁做促销‹zÕdŠ¨åQŒä»¥èŽ·å¾—更高市场份额åQŒå®žçŽîC¹‹å‰å…¬å¸ƒçš„市场目标。”资深手机市åœø™¡Œä¸šè§‚察äh士孙军说ã€?/span></p><p><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">æ ÒŽ®è®°è€…了解,</span><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">今年1</span>月至今,ž®ç±³ã€ä¸‰æ˜Ÿã€OPPO、vivo、荣耀½{‰ä¸»‹¹æ‰‹æœºå“ç‰Œå‡ä¸Žè‹å®ç­¾è®¢äº†æˆ˜ç•¥åˆä½œåè®®åQŒåƈ且公布了市场目标。其中,三星销量目标增é•?00%、vivo全年销售增é•?00%、OPPO全年销售增é•?00%åQŒå°¾c›_ˆ™ž®†å‡ ä¹Žå…¨¾U¿äñ”品移臌™‹å®æ¸ é“,整体合作规模­‘…百äºÑ€?/p><p><span style="color:#333333;BACKGROUND: white"><span style="font-family:宋体;">在上˜q°èµ„深手机市åœø™§‚察äh士看来,˜q™äº›ç›®æ ‡çš„压力åƈ不小åQŒä¸Žè‹å®çš?/span></span><strong class="uqfg"><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">以旧换新‹zÕdŠ¨åQŒå°†æœ‰åŠ©</span></strong><span style="color:#191919;BACKGROUND: white"><span style="font-family:宋体;">˜q›ä¸€æ­¥åˆº‹È€æ¶ˆè´¹ã€?/span></span></p><p><span style="color:#191919;BACKGROUND: white"><span style="font-family:宋体;">苏宁斚w¢æä¾›çš„数据某¿Uç¨‹åº¦ä¸Šè¯å®žäº†è¿™¿Uè¯´æ³•ï¼šåœ?019</span></span>òq´æ‰€æœ‰æ–°ä¸Šå¸‚çš„æ–°æœÞZ¸­åQŒè”合新旧换新比例达åˆîCº†30%。其中,今年2月下旬发布的三星S10åQŒè¡¥è´´æœ€é«˜äؓ800元,˜q™ä¹Ÿè®©ä¸‰æ˜ŸS10首日销售率高达53%ã€?/p><p><span style="color:#191919;BACKGROUND: white"><span style="font-family:宋体;">此外åQŒæ ¹æ®è®°è€…了解,è‹ÒŽžœã€OPPO</span></span>、vivo½{‰æ‰‹æœºåŽ‚商尽½Ž¡ä¹ŸæŽ¨å‡ºäº†ä»¥æ—§æ¢æ–°æ´»åŠ¨ï¼Œä½†è‹å®çš„模式明显有很大不同——以旧换新的手机åQŒä¸å±€é™äºŽä»ÖM½•å“ç‰ŒåQŒä»¥åŠå¤§éƒ¨åˆ†è®‘Ö¤‡ã€‚对消费者来è¯ß_¼Œå…¥æ‰‹é—¨æ§›ä¸ä»…½Ž€å•äº†è®¸å¤šåQŒå¯ä»¥é€‰æ‹©çš„空间也大了许多ã€?/p><p><strong class="uqfg"><span style="color:#333333;BACKGROUND: white"><span style="font-family:宋体;"> </span></span></strong></p><p align="left"><strong class="uqfg"><span style="font-family:½{‰çº¿;font-size:24px;">打破隐私担忧瓉™¢ˆ</span></strong></p><p align="left"><img src="//www.dncyp.club/pic/DNBPIC/2019/22/2/3.jpg" alt="" /></p><p></p><p><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">事实上,以旧换新在抢占下沉市åœÞZ¹‹å¤–,其背后社会意义更加重要ã€?/span></p><p><span style="color:#262626;">相关数据昄¡¤ºåQŒç›®å‰å…¨å›½çŽ°æœ‰æ—§æ‰‹æœºæ•°é‡å·²è¶…˜q?0</span>争Kƒ¨åQŒé¢„计未来三òq´æ¯òq´æ—§æ‰‹æœºçš„增量将辑ֈ°3äº?5争Kƒ¨ã€‚“现在市åœÞZ¸Š‹¹é€šçš„二手手机大约只占总量çš?%-3%。â€?/p><p><strong class="uqfg"><span style="color:#262626;">但这个巨大的蓝æ“v市场惌™¦æŒ–掘òq¶ä¸å®ÒŽ˜“ã€?â€?/span></strong><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">ç”׃ºŽæ‰‹æœºä¸Žç”¨æˆïL”Ÿ‹z»è¶Šæ¥è¶Šå¯†åˆ‡åQŒæ‰¿è½½ç€é€šä¿¡ã€ç…§ç‰‡ã€æ”¯ä»˜ç­‰è¯¸å¤šé‡è¦ä¿¡æ¯</span><strong class="uqfg"><span style="color:#262626;">åQŒä½†è®¸å¤šäººå¯¹éšç§çš„泄éœÔŒ¼Œæœ‰ç€æžæ·±çš„恐惧心理,</span></strong><span style="color:#262626;">甚至˜q˜è¦æ‹…心½W¬ä¸‰æ–¹å•†å®¶æ¶æ„ç›—取、隐¿Uè´©å–。所以äh们更愿意把旧手机攄¡½®åœ¨å®¶ä¸­ï¼Œè€Œä¸æ˜¯è®©å®ƒä»¬å›žæµåˆ°å¸‚åœ?/span><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">åQŒæˆä¸ÞZºŒæ‰‹æ‰‹æœø™¿›å…¥äº¤æ˜“流½E‹çš„巨大瓉™¢ˆã€‚â€?/span><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">张国刚称ã€?/span></p><p><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">解决˜q™ä¸ªä¿¡ä“Q危机的方法是åQŒè®©å›žæ”¶çš„二手手机数据,å½Õdº•¾_‰ç¢Žã€‚但</span><strong class="uqfg"><span style="color:#262626;">数据的彻底粉¼„Žï¼Œå³ä¾¿æ˜¯ä¸€äº›å›½å¤–çš„</span></strong><span style="color:#262626;">大公司,例如芬兰的信息清除服务商Blancco</span>åQŒä¹Ÿåªèƒ½å®žçŽ°æ‰‹æœºå›žæ”¶åŽï¼ŒåŽå°å®Œæˆ¾_‰ç¢ŽåQŒè¿‡½E‹æ—¢ä¸é€æ˜ŽåQŒä¹Ÿæ²¡æœ‰¾l“论性的¾_‰ç¢ŽæŠ¥å‘Šã€?/p><p><strong class="uqfg"><span style="color:#262626;">因此åQŒåœ¨</span></strong><a name="_Hlk10688805"><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">张国åˆ?/span></a><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">看来åQ?/span><strong class="uqfg"><span style="color:#262626;">“只有突破这一隄¡‚¹åQŒæ‰èƒ½æ¿€‹zȝ”µå­äñ”品回收市场。â€?/span></strong></p><p><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">在这斚w¢åQŒè‹å®é€‰æ‹©çš„合作对象是360</span>同城帮。这是一安™›†æ‰‹æœº¾l´ä¿®ã€å›žæ”¶ã€äºŒæ‰‹è‰¯å“é”€å”®äؓ一体的¾|‘上˜qè¥òq›_°åQŒå¥‡è™?60控股22.23%åQŒè‹å®ä¹Ÿæ˜¯å…¶é‡è¦è‚¡ä¸œã€‚根据其官方宣传åQŒåŽ»òq´ä¸‹åŠå¹´åQ?60同城å¸?span style="color:#262626;">¾lè¿‡ä¸‰ä¸ªç‰ˆæœ¬çš„è„P代,推出有中国äh自主知识产权且达åˆîC¸–界顶¾U§å®‰å…¨æ ‡å‡†çš„隐私¾_‰ç¢ŽæŠ€æœ¯ï¼Œå…¨çƒé¦–创性实çŽîCº†â€?/span>现场”粉¼„Žã€?/p><p><span style="color:#262626;">从记者现场用一部旧手机体验来看åQŒé”€æ¯è¿‡½E‹å¯é€šè¿‡360</span>同城帮的隐私¾_‰ç¢Žè®‘Ö¤‡æˆ–手机扫码后全程监控。不仅如此,隐私¾_‰ç¢Žå®ŒæˆåŽï¼Œè®°è€…扫码的手机˜q˜æ”¶åˆîCº†ä¸€ä»½ç”µå­ç‰ˆçš„隐¿Ué”€æ¯æŠ¥å‘Šã€‚在隐私操作透明化之外,可以¼‹®å®šçš„是åQŒå³ä½¿æ˜¯ä¸–界上最厉害的黑客,都无法在˜q™éƒ¨æ‰‹æœºä¸Šäº†è§£åˆ°å…³äºŽå®ƒåŽŸæœ‰ä¸»äººçš„ä»ÖM½•è››ä¸é©¬è¿¹ã€?/p><p><img src="//www.dncyp.club/pic/DNBPIC/2019/22/2/4.jpg" alt="" /></p><p></p><p><span style="color:#262626;">目前åQŒè‹å®ç™¾å®‰™—¨åº—都可以体验隐私清除服务。根据现场工作äh会员的介¾lï¼Œ360</span>同城帮的隐私¾_‰ç¢ŽæŠ€æœ¯ï¼Œé€‚用于TLC、MLC、SLC½{‰å„¾U§èŠ¯ç‰‡ï¼Œè¦†ç›–了目前市面上所有智能手机的品牌和型åøP¼Œå³ä¾¿ä¸èƒ½æ­£å¸¸å¼€æœºçš„æ™ø™ƒ½æœºæˆ–功能æœÞZ¹Ÿå¯ä»¥˜q›è¡Œ¾_‰ç¢Žéšç§ã€?/p><p><span style="color:#262626;">åŽÕd¹´11</span>月,<span style="color:#333333;BACKGROUND: white">360</span><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">同城帮CEO</span><span style="color:#262626;">郑立¾Ÿ¤æ›¾å¦‚此解释åQ?60</span>同城帮在技术上可将高低电位恢复到统一电位åQŒåœ¨ä¸è¯»å–设备中各项个äh信息的基¼‹€ä¸Šï¼Œä»Žæ‰‹æœºåº•å±‚,无差别地逐行销毁各™åҎ•°æ®ï¼Œé¿å…éšæœºé”€æ¯æ‰€å¸¦æ¥çš„遗漏。黑客也无法通过遗留下来的信息进行二‹Æ¡æˆ–者多‹Æ¡ç»„合,从而获取用æˆïLš„隐私ã€?/p><p><span style="color:#262626;"> </span></p><p align="left"><strong class="uqfg"><span style="color:#262626;">让二手市场更规范透明åŒ?/span></strong></p><p><span style="color:#262626;">“其实,</span>旧机的市åœÞZ­h值是非常大的åQŒå¾ˆå¤šç”¨æˆ·ä¹Ÿå¼€å§‹æ„¿æ„è´­ä¹°å“™å¹è‰¯å¥½ã€æ€§èƒ½½W¦åˆéœ€æ±‚的二手讑֤‡åQŒäºŒæ‰‹é—²¾|®çš„交易市场åQŒåšåˆîCº†æžå¤§åŒ–的发展<span style="color:#262626;">。â€?/span><span style="color:#191919;BACKGROUND: white"> 陈媛</span><span style="color:#262626;">¿U°ã€?/span></p><p><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">从记者了解情冉|¥çœ‹ï¼Œå¤šå¹´ä»¥æ¥åQŒäºŒæ‰‹æ‰‹æœºå›žæ”‰™ƒ½æ˜¯â€?/span>黄牛”和街边商贩的天下。比如有着 “电子一条街”之¿U°çš„深圳华强北,作äؓ全国最大的电子产品集散中心åQŒæ¯òq´äºŒæ‰‹æ‰‹æœºçš„å‡ø™´§é‡å°±è¾‘Öˆ°äº†ä¸Šäº¿å°åQŒåœ¨å…¶ä»–很多城市的街边,都有着“高价回收手机”的牌子åQŒé±¼é¾™æ؜杂难辨真假ã€?/p><p><span style="color:#262626;">ž®½ç®¡å’”R±¼ã€è{转、拍拍这几个二手交易òq›_°åQŒæœ€˜q‘几òq´ä¹Ÿå¾—到了飞跃发展,但一个现实难题仍然是åQŒè¿™¿UC2C</span>模式仍然存在着诸多隐患难以解决ã€?/p><p>“其实,苏宁是在¾l™äºŒæ‰‹æ‰‹æœÞZº¤æ˜“做信ä“Q背书åQŒè®©˜q™ä¸ªè¡Œä¸šæ›´è§„范化透明化。另外,个äh和小店没办法提供售后åQŒå”®åŽæœåŠ¡éžå¸”R‡è¦ï¼Œä»ÖM½•ä¸€ä¸ªäñ”品都应该有售后服务。â€?span style="color:#333333;BACKGROUND: white"> 张国刚说ã€?/span></p><p><span style="color:#333333;BACKGROUND: white">因此åQŒåœ¨ä»–看来,苏宁的手æœÞZ»¥æ—§æ¢æ–ŽÍ¼Œ</span>òq¶ä¸æ˜¯ç®€å•çš„价值和¼‹¬äšg的交易,其实æ ÒŽœ¬ä¸Šæ˜¯ä¸€ä¸ªæœåŠ¡ä­h值的¾l„合。“包括我们的补脓ä»äh ¼åQŒå¸®ç”¨æˆ·è§£å†³æ¢æœºæ—¶çš„很多问题åQŒæ–°æœÞZ‹É用习惯和售后问题åQŒä»¥åŠä“Q何安全泄露保证问题,甚至包括我们的各¿Ué«˜æ•ˆæœåŠ¡ï¼Œéƒ½æ˜¯éš¾ä»¥æ›¿ä»£çš„。â€?/p><p>    çœ‹å¾—见、体验得到的服务价å€û|¼Œ˜q™ææ€•ä¹Ÿæ˜¯ç›®å‰è‹å®æ‰‹æœÞZ»¥æ—§æ¢æ–ŽÍ¼Œ¾U¿ä¸Šæˆäº¤é‡å°½½Ž¡å·²¾lè¡Œä¸šé¢†å…ˆï¼Œä½†ä¹Ÿ˜qœè¿œä¸å¦‚¾U¿ä¸‹çš„重要原因。“我们做完调研之后,发现原因有两个,½W¬ä¸€ä¸ªæ˜¯é¢å¯¹é¢çš„服务有温度,½W¬äºŒæ˜¯é¢å¯šw¢æ²Ÿé€šè®©äººæ”¾å¿ƒã€‚è¿™ž®±æ˜¯ä¸ÞZ»€ä¹ˆå¾ˆå¤šæœåŠ¡åœ¨å›žå½’¾U¿ä¸‹åQŒä¹Ÿæ˜¯è‹å®çº¿ä¸‹å…¨æ¸ é“的优势所在。â€?/p><p> </p><p> </p> </div> <div class="invest" id="vote" style="display: none"> </div> <div class="s4pg martop10"> <div class="pager"> </div> </div> <div class="sub4frht"> 本文å‡ø™‡ª2019-06-10出版的《电脑报ã€?019òq´ç¬¬22æœ?D.æ™ø™ƒ½æ‰‹æœº</br> (¾|‘ç«™¾~–辑åQšpcw2013)</br> </br> </br> </div> </div> <div class="share"> <table> <tr> <td> <div class="bdsharebuttonbox"> <a href="#" class="bds_kaixin001" data-cmd="kaixin001" title="分äín到开心网" style="float: right; padding-left: 25px;"></a> <a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分äínåˆîCh人网" style="float: right; padding-left: 25px;"></a> <a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分äín到QQ½Iºé—´" style="float: right; padding-left: 25px;"></a> <a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分äín到新‹¹ªå¾®å? style="float: right; padding-left: 25px;"></a> <a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分äín到腾讯微å? style="float: right; padding-left: 25px;"></a> <a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分äín到微ä¿? style="float: right; padding-left: 25px;"></a> <span style="line-height: 35px">分äín刎ͼš</span> </div> </td> </tr> </table> </div> <div class="sub4lft martop10" id="commentArea"> <div class="discusstitle"> <strong class="uqfg">我来说两å?/strong>(<span class="fcred commentNum">0</span>人参与讨è®? </div> <div class="discuss"> <div class="discusslft"> <ul class="uqfg"> <li class="uqfg"> <img src="/images/disimg.gif"></li> <li class="commentUser"><a href="javascript:PopLogin()">ç™Õd½•</a> / <a target="_blank">注册</a></li> </ul> </div> <div class="discussrht"> <div class="discussrht01"> <strong class="uqfg">发表¾l™åŠ›è¯„论åQçœ‹æ–°é—»åQŒè¯´ä¸¤å¥ã€?/strong> </div> <div class="discussrht02"> <textarea name="textarea" id="CommentContent" class="CommentContent" submitbtn="submitComment1" cols="" rows=""></textarea> </div> <div class="discussrht03"> <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="63%"> <input class="Anonymous" name="input" type="checkbox" id="checkbox_Anonymous" checked="checked" /> 匿名 </td> <td width="21%" class="fcred">ctrl+enter快捷提交 </td> <td width="16%"> <a href="javascript:void(0)" id="submitComment1" onclick="postComment( $('#checkbox_Anonymous').attr('checked'),'CommentContent',-1)"> <img src="/images/discuss.gif" border="0" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div class="distext0523" id="userCommentList"> </div> <div class="discuss" id="discuss1" style="display: none"> <div class="discusslft"> <ul class="uqfg"> <li class="uqfg"> <img src="/images/disimg.gif"></li> <li class="commentUser"><a href="javascript:PopLogin()">ç™Õd½•</a> / <a target="_blank">注册</a></li> </ul> </div> <div class="discussrht"> <div class="discussrht01"> <strong class="uqfg">发表¾l™åŠ›è¯„论åQçœ‹æ–°é—»åQŒè¯´ä¸¤å¥ã€?/strong> </div> <div class="discussrht02"> <textarea name="textarea" id="CommentContent1" class="CommentContent" submitbtn="submitComment2" cols="" rows=""></textarea> </div> <div class="discussrht03"> <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="63%"> <input class="Anonymous" name="input" type="checkbox" id="checkbox_Anonymous1" checked="checked" /> 匿名 </td> <td width="21%" class="fcred">ctrl+enter快捷提交 </td> <td width="16%"> <a href="javascript:void(0)" id="submitComment2" onclick="postComment( $('#checkbox_Anonymous1').attr('checked'),'CommentContent1',-1)"> <img src="/images/discuss.gif" border="0" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> <div style="text-align: center"> </div> <div class="contentForm" style="display: none"> <div class="discussrht"> <div class="discussrht01"> <strong class="uqfg">发表¾l™åŠ›è¯„论åQçœ‹æ–°é—»åQŒè¯´ä¸¤å¥ã€?/strong> </div> <div class="discussrht02"> <textarea name="textarea" id="Textarea1" class="CommentContent" submitbtn="submitComment3" cols="" rows=""></textarea> </div> <div class="discussrht03"> <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="63%"> <input class="Anonymous" name="input" type="checkbox" id="checkbox1" checked="checked" /> 匿名 </td> <td width="21%" class="fcred">ctrl+enter快捷提交 </td> <td width="16%"> <a href="javascript:void(0)" id="submitComment3" onclick="postComment( $('#checkbox1').attr('checked'),'Textarea1',replyCid)"> <img src="/images/discuss.gif" border="0" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> <div id="mainrht" class="pcmian_rht"> <div class="news300"> <div class="subnewstitle">读者活åŠ?/div> <div class="newstext wid300" data="dzhd1"> </div> <div class="newstext newstext_wid300"> <ul data="dzhd2"> </ul> </div> </div> <div class="news300 martop30"> <div class="subnewstitle">48ž®æ—¶ç‚¹å‡»æŽ’è¡Œ</div> <div class="newstext wid300"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> <tr> <td align="center" class="fcblue" data="djphb1"></td> </tr> <tr> <td height="5"></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="newstext newstext_wid300"> <ul data="djphb2"> </ul> </div> </div> <div style="text-align: center"> </div> <div class="news300 martop30"> <div class="subnewstitle">¾~–辑推荐</div> <div class="newstext wid300"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td height="10"></td></tr><tr><td align="center" class="fcblue"><a href="/Information/Tech/News/3326/332699.htm" target="_blank">解锁苏宁手机“以旧换新”密码:一半钱åQŒå°±èƒ½æ¢éƒ¨æ–°æ‰‹æœºåQ?/a></td></tr><tr><td height="5"></td></tr></tbody></table></div><div class="newstext newstext_wid300"><ul data="ltrt2"><li class="uqfg"><a href="/Information/Tech/News/3326/332698.htm" target="_blank">ž®åº¦åœ¨å®¶1S和小度大金刚åQŒå“ªä¸ªæ›´é€‚合ä½?</a></li><li class="uqfg"><a href="/Information/Tech/News/3326/332697.htm" target="_blank">一åŠ?到底怎么æ øP¼Ÿæˆ‘们邀请了几十位加æ²ÒŽ¥ä½“验åQŒå¬å¬ä»–们怎么è¯?/a></li><li class="uqfg"><a href="/Information/Tech/News/3326/332696.htm" target="_blank">å¯ÒŽ ‡é˜‰K‡Œäº¬ä¸œåQŸæ¯æ—¥ä¼˜é²œçš„3000亿超¾U§åã^台梦想难é¢?/a></li><li class="uqfg"><a href="/Information/Tech/News/3326/332694.htm" target="_blank">æ™ø™ƒ½æŠ•åª„机市场冰火两重天</a></li><li class="uqfg"><a href="/Information/Tech/News/3326/332691.htm" target="_blank">ž®ç¨‹åºå¤åŽŸè€ç…§ç‰‡èµ°¾U¢ç½‘¾lœï¼Œæ¥ä¸€å‰‚超强回忆杀</a></li><li class="uqfg"><a href="//www.dncyp.club/" title="Âí´Ìvs¿ì´¬">Âí´Ìvs¿ì´¬</a></li><li class="uqfg"><a href="/Information/Tech/News/3326/332686.htm" target="_blank">瑞幸要开1万家门店åQŒé™†æ­£è€€ä¼šâ€œæ”¾å¼ƒâ€å·²è¾¹ç¼˜åŒ–çš„¼œžå·žä¸“èžR吗?</a></li></ul></div> </div> <div class="news300 martop30"> <div class="subnewstitle">论坛热帖</div> <div class="newstext wid300"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> <tr> <td align="center" class="fcblue" data="ltrt1"></td> </tr> <tr> <td height="5"></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="newstext newstext_wid300"> <ul data="ltrt2"> </ul> </div> <div class="mainrhtad"> <!-----> </div> </div> </div> <div id="Copyright"> ¾|‘站地图 | 版权声明 | 业务合作 | 友情链接 | 关于我们 | 招聘信息<br /> 报纸客服电话åQ?006677866 报纸客服信箱åQšpcw-advice@vip.sina.com 友情链接与合作:987349267(QQ) òq¿å‘Šä¸Žæ´»åŠ¨ï¼š675009(QQ) ¾|‘站联系信箱åQšcpcw@cpcwi.com<br /> Copyright © 2006-2011 电脑报官方网ç«?版权所æœ?渝ICPå¤?0009040å? </div> <div style="display: none"> </div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>