ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Âí´Ìvs»ð¼ýµÚÎ峡:å¯ÒŽ ‡é˜‰K‡Œäº¬ä¸œåQŸæ¯æ—¥ä¼˜é²œçš„3000亿超¾U§åã^台梦想难题_电脑报在¾U?/title> <link rel="canonical" href="//www.dncyp.club/Information/Tech/News/3326/332696.htm"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div id="poplogForm" title="用户ç™Õd½•" style="display: none"> <p class="validateTips" id="loginMsg" style="font-size: 8pt; color: Gray"> 误‚¾“入用户名密码˜q›è¡Œç™Õd½•. </p> <form> <fieldset style="padding: 0; border: 0; margin-top: 10px;"> <label for="name" style="display: block"> 用户å?/label> <input type="text" name="userName" id="userName" class="text ui-widget-content ui-corner-all" style="width: 95%" /> <label for="password" style="display: block"> 密码</label> <input type="password" name="password" id="password" value="" class="text ui-widget-content ui-corner-all" style="width: 95%" /> </fieldset> </form> </div> <div id="warp"> <div class="nav"> <div class="nav1"> <ul class="uqfg"> <span id="loginBar"> <li class="uqfg"><a href="javascript:void(0)" onclick="PopLogin()">ç™Õd½•</a></li> <li class="uqfg">|</li> <li class="uqfg"><a >æ³?å†?/a></li> </span> <li class="uqfg"><a href="//www.dncyp.club/" title="Âí´Ìvs¿ì´¬">Âí´Ìvs¿ì´¬</a></li> <li class="uqfg">|</li> <li class="uqfg"><a href="/Newspaper/Hot/" target="_blank">电脑报原æ–?/a></li> <li class="uqfg">|</li> <li class="uqfg"><a target="_blank">论坛</a></li> <li class="uqfg">|</li> <li class="uqfg"><a href="//www.dncyp.club/AlbumsIndex.htm" target="_blank">高清å›ùN›†</a></li> <li class="uqfg">|</li> <li class="uqfg"><a target="_blank">¾~–辑博客</a></li> <li class="uqfg">|</li> <li class="uqfg"><a href="//www.dncyp.club/aboutus/" target="_blank">电脑报刊ä¾?/a></li> </ul> </div> <div class="nav2"> <ul id="ChannelMenu"> <li class="mainlevel" id="mainlevel_0"><a href="/Information">新闻资讯  <img src="/images/subnav2arrow.gif" border="0"></a> <ul id="sub_0"> <li ><a href="/Information/Industry">IT业界</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Information/Tech">¿U‘技生活</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Information/rwgd">人物观点</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Information/cycf">创业财富</a></li> </ul></li> <li class="mainlevel" id="mainlevel_1"><a href="/Smartphone">æ™ø™ƒ½æ‰‹æœº  <img src="/images/subnav2arrow.gif" border="0"></a> <ul id="sub_1"> <li ><a href="/Smartphone/Android">Android手机</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Smartphone/iphone">iPhone</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Smartphone/WindowsPhone">Windows Phone</a></li> </ul></li> <li class="mainlevel" id="mainlevel_2"><a href="/Pad">òqÏx¿ç”µè„‘  <img src="/images/subnav2arrow.gif" border="0"></a> <ul id="sub_2"> <li ><a href="/Pad/Android">AndroidòqÏx¿</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Pad/ipad">iPad</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Pad/Windowspad">WindowsòqÏx¿</a></li> </ul></li> <li class="mainlevel" id="mainlevel_3"><a href="/Notebook">½W”记本电è„?nbsp; <img src="/images/subnav2arrow.gif" border="0"></a> <ul id="sub_3"> <li ><a href="/Notebook/main">ä¸ÀLµ½W”è®°æœ?/a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Notebook/Ultrabook">­‘…çñ”æœ?/a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Notebook/yxbjb">游戏½W”è®°æœ?/a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Notebook/macnb">è‹ÒŽžœ½W”è®°æœ?/a></li> </ul></li> <li class="mainlevel" id="mainlevel_4"><a href="/Parts">装机升çñ”  <img src="/images/subnav2arrow.gif" border="0"></a> <ul id="sub_4"> <li ><a href="/Parts/CPU">CPU</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Parts/Motherboard">ä¸ÀL¿</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Parts/Graphics">昑֍¡</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Parts/Memory">内存¼‹¬ç›˜</a></li> <li class="BorderTop"><a href="/Parts/Peripheral">电脑外设</a></li> </ul></li> </ul> </div> <div class="nav3" parentClassid='2'><ul class="uqfg"></ul></div><div class="nav3 disable" parentClassid='5'><ul class="uqfg"><li class="ClassMenuTab Class_Leve2 this" classid='17'><a href="/Parts/CPU">CPU</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='18'><a href="/Parts/Motherboard">ä¸ÀL¿</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='19'><a href="/Parts/Graphics">昑֍¡</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='20'><a href="/Parts/Memory">内存¼‹¬ç›˜</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='22'><a href="/Parts/Peripheral">电脑外设</a></li></ul><ul class="subcate" parentClassid='17'><li classid='/Parts/CPU/New'><a href="/Parts/CPU/New">新闻</a></li><li classid='/Parts/CPU/Skill'><a href="/Parts/CPU/Skill">技å·?/a></li><li classid='/Parts/CPU/cpupc'><a href="/Parts/CPU/cpupc">评测</a></li><li classid='/Parts/CPU/cpudg'><a href="/Parts/CPU/cpudg">å¯ÆD´­</a></li></ul></div><div class="nav3 disable" parentClassid='97'><ul class="uqfg"><li class="ClassMenuTab Class_Leve2 this" classid='98'><a href="/Notebook/main">ä¸ÀLµ½W”è®°æœ?/a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='99'><a href="/Notebook/Ultrabook">­‘…çñ”æœ?/a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='125'><a href="/Notebook/yxbjb">游戏½W”è®°æœ?/a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='126'><a href="/Notebook/macnb">è‹ÒŽžœ½W”è®°æœ?/a></li></ul><ul class="subcate" parentClassid='98'><li classid='/Notebook/main/News'><a href="/Notebook/main/News">新闻</a></li><li classid='/Notebook/main/Skill'><a href="/Notebook/main/Skill">技å·?/a></li><li classid='/Notebook/main/zlnbpc'><a href="/Notebook/main/zlnbpc">评测</a></li><li classid='/Notebook/main/zlnbdg'><a href="/Notebook/main/zlnbdg">å¯ÆD´­</a></li></ul></div><div class="nav3 disable" parentClassid='104'><ul class="uqfg"><li class="ClassMenuTab Class_Leve2 this" classid='105'><a href="/Smartphone/Android">Android手机</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='139'><a href="/Smartphone/iphone">iPhone</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='140'><a href="/Smartphone/WindowsPhone">Windows Phone</a></li></ul><ul class="subcate" parentClassid='105'><li classid='/Smartphone/Android/Skill'><a href="/Smartphone/Android/Skill">技å·?/a></li><li classid='/Smartphone/Android/Android'><a href="/Smartphone/Android/Android">新闻</a></li><li classid='/Smartphone/Android/Androidpc'><a href="/Smartphone/Android/Androidpc">评测</a></li><li classid='/Smartphone/Android/Androiddg'><a href="/Smartphone/Android/Androiddg">å¯ÆD´­</a></li></ul></div><div class="nav3 disable" parentClassid='108'><ul class="uqfg"><li class="ClassMenuTab Class_Leve2 this" classid='109'><a href="/Pad/Android">AndroidòqÏx¿</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='151'><a href="/Pad/ipad">iPad</a></li><li class="ClassMenuTab Class_Leve2" classid='152'><a href="/Pad/Windowspad">WindowsòqÏx¿</a></li></ul><ul class="subcate" parentClassid='109'><li classid='/Pad/Android/News'><a href="/Pad/Android/News">新闻</a></li><li classid='/Pad/Android/Skill'><a href="/Pad/Android/Skill">技å·?/a></li><li classid='/Pad/Android/Androidpadpc'><a href="/Pad/Android/Androidpadpc">评测</a></li><li classid='/Pad/Android/Androidpaddg'><a href="/Pad/Android/Androidpaddg">å¯ÆD´­</a></li></ul></div> </div> <div class="bread"> 当前位置åQ?a href="/">首页</a> > <a href="/Information">新闻资讯</a> > <a href="/Information/Tech">¿U‘技生活</a> > <a href="/Information/Tech/News">新闻</a> </div> <div id="main"> <div id="mainlft"> <div id="editorInfo" class="floatedit" style="position: absolute; display: none"> <div class="floatedit01"> <img src="/images/fediter01.gif"> </div> <div class="floatedit02"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td rowspan="3"> <a href="#" target="_blank"> <img src="//img.icpcw.com/Editor/40.jpg" border="0" width="50px" height="50px"></a> </td> <td> <a href="//www.dncyp.club/" target="_blank">å?å®?/a> </td> </tr> <tr> <td> <a href="" target="_blank">å¾?å?/a> </td> </tr> <tr> <td> <a href="/EditorArticle/40/" target="_blank">他的文章</a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="floatedit01"> <img src="/images/fediter03.gif"> </div> </div> <div class="sub4lft"> <div class="sub4textit"> å¯ÒŽ ‡é˜‰K‡Œäº¬ä¸œåQŸæ¯æ—¥ä¼˜é²œçš„3000亿超¾U§åã^台梦想难é¢? </div> <div class="tabtit0523"> <ul class="uqfg"> <li class="zhengwen"><a href="/Information/Tech/News/3326/332696.htm">正文</a></li> <li class="this" id="commentBar"><a href="/Comment_332696.html" style="text-decoration: none">我来说两å?span>(已有<span class="fcred commentNum">0</span>人参ä¸?/span><span class="uqfg">)</span></a></li> </ul> </div> <div class="sub4textexpl"> <ul class="uqfg"> <li class="uqfg">2019/6/6 14:53:25</li> <li class="uqfg">¾cÕdž‹åQšåŽŸåˆ?/li> <li class="uqfg">来源åQ?span>电脑æŠ?/span></li> <li class="uqfg">报纸¾~–辑åQ?a id="editor" href="/EditorArticle/40/" style="text-decoration: underline; color: blue;">电脑æŠ?/a></li> <li class="uqfg">作者:@锌刻度记者许ä¼?/li> </ul> </div> <div class="sub4summary"> 【电脑报在线】最˜q‘,每日优鲜上线“优鲜超市”,其商品品¾cȝ”±è”¬èœæ°´æžœ½{‰ç”Ÿé²œäñ”品åšg伸到¾ŸŽå¦†ä¿å¥½{‰æ—¥ç”¨äñ”品。自此,每日优鲜开启了从生鲜电商到¾U¿ä¸Š­‘…市的过渡ã€? </div> <div class="sub4text"> <h2 class="uqfg"><br /></h2><p> <a href="//www.dncyp.club/">Âí´Ìvs¿ì´¬</a> www.dncyp.club <span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">最˜q‘,每日优鲜上线</span>“优鲜超市”,其商品品¾cȝ”±è”¬èœæ°´æžœ½{‰ç”Ÿé²œäñ”品åšg伸到¾ŸŽå¦†ä¿å¥½{‰æ—¥ç”¨äñ”品。自此,每日优鲜开启了从生鲜电商到¾U¿ä¸Š­‘…市的过渡ã€?/span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">如同˜q‡åŽ»çš„诸多风口一æ øP¼Œé¢å¯¹˜q™ä¸ªèµ›é“上强大而众多的å¯ÒŽ‰‹åQŒæ¯æ—¥ä¼˜é²œæ¢¦æƒÏxˆä¸ÞZ¸‹ä¸€ä¸?/span>3000亿元­‘…çñ”òq›_°åQŒèƒ½å®žçŽ°å—?</span></p><p><strong class="uqfg"><span style="color:rgb(84, 84, 84);">渴望åŒÒŽ•Œäº¬ä¸œä¸Žé˜¿é‡?/span></strong></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"> </span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">在过去近三年çš?/span>“生鲜市åœÞZº‰å¤ºæˆ˜â€ä¸­åQŒæå‰å¸ƒå±€å‰ç½®ä»“、上¾U¿æ— äººé›¶å”®ä¸šåŠ¡ä¾¿åˆ©è´­ã€å‡¾U§ä¼šå‘˜ä¸šåŠ?.....˜q™äº›å…ˆäºŽå›½å†…其他垂直生鲜电商òq›_°çš„玩法让每日优鲜在生鲜电商盈利难成äؓå…Þp¯†ã€ä¸ž®‘同¾cÕdã^台相¾l§é—憄¡¦»åœºçš„情况下,成功实现了在一¾U¿åŸŽå¸‚的全面盈利åQŒå…¶òq´è¥ä¸šé¢å·²ç»½Hç ´ç™¾äº¿è§„模åQŒæˆä¸ÞZº†ç”Ÿé²œç”µå•†é¢†åŸŸçš„领军企业ã€?/span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><img src="//www.dncyp.club/pic/HJZ/2019/21/31.jpg" alt="" /><br /></span></p><p align="center"><span style="color:rgb(51, 51, 51);">2019òq´ç¬¬ä¸€å­£åº¦åQŒæ¯æ—¥ä¼˜é²œé¢†è·‘国内生鲜电商市åœ?/span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">同时åQŒåœ¨ç«žäº‰ä¸­æƒ¯ç”¨çš„提前式布局手法也ä‹É其自</span>2014òq?0月创立è“vž®±å¤‡å—资本喜爱:2014òq?2月,获得500万美元天使轮融资åQ?015òq?月,获得1000万美元A轮融资;2015òq?1月,获得2亿元B轮融资;2016òq?月,èŽ?.3亿元B+轮融资;2017òq?月,èŽ?亿美元C轮融资;2018òq?月,èŽ?.5亿美元D轮融资ã€?/span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">æ ÒŽ®æ¯æ—¥ä¼˜é²œæŽ¥å—锌刻度记者采访时的书面回复来看,在每日优鲜看来,¾lè¿‡</span>4òq´å¤šçš„发展,立èƒö于自íw«çŽ°æœ‰ä½“量以及其对供应链的深耕,­‘³ä»¥ä½¿ä¹‹ç›´æŽ¥ä¸Žä¼˜è´¨ä¾›åº”商å¯ÒŽŽ¥åQŒåƈ达成规模采购åQŒåŞ成成本优åŠÑ€‚且在此期间åQŒå…¶åœ¨æ™ºèƒ½åŒ–˜qè¥ä¸Šçš„持箋投入åQŒä¹Ÿä½¿ä¹‹å¯¹ç”¨æˆ·éœ€æ±‚有了一套精准洞察、精准预‹¹‹çš„体系åQŒå¸®åŠ©å®ƒæä¾›æ›´æ»¡­‘³ç”¨æˆ·éœ€æ±‚的商品ã€?/span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">于是åQŒå®ƒå¼€å§‹äº†æ–°çš„探烦</span>——做¾U¿ä¸Š­‘…市。王çø™®¤ä¸ºï¼Œä¸å±€é™äºŽåªåšç”Ÿé²œç”µå•†åQŒåŸºäºŽç”Ÿé²œè¿›è¡Œå…¨å“ç±»æ‹“展åQŒè¿›è€Œæˆä¸ø™¶…市才是每日优鲜的未来所在ã€?/span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">据介¾lï¼Œåœ¨æ¯æ—¥ä¼˜é²œä»Šòq´çš„战略里,它会在前¾|®ä»“攄¡½®</span>3000‹Æ‘Ö·¦å³çš„生鲜产品和便利性需求äñ”品,以“优鲜超市”的形式为消费者提供“更多更省’的商品和服务。且对于未覆盖每日优鲜极速达业务的城市,“优鲜超”市恰好能填补该市场的空白ã€?/span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);">â€?000亿的销售额åQŒæŽ¥˜q?015òq´äº¬ä¸œè‡ªè¥çš„交易额。每日优鲜希望用5åˆ?òqß_¼Œä¾æ‰˜ç€é›¶å”®è¡Œä¸šæœ€éš‘ցšçš„生鲜易损品åQŒä¸Žäº¬ä¸œã€é˜¿é‡Œå·®å¼‚化¾lè¥åQŒæˆä¸ºç¤¾åŒÞZ¸‰å…¬é‡ŒèŒƒå›´å†…下一个超¾U§åã^台。â€?/span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">于每日优é²?/span>CFO王珺而言åQŒåš¾U¿ä¸Š­‘…市ä¼ég¹Žæ‰æ˜¯å…¶ä¸Žå…¶ä»–生鲜电商竞争的终极打法。而每日优鲜的¾lˆå±€åQŒæ˜¯è¦æˆä¸ÞZ¸€ä¸ªåœ¨½C‘ÖŒºä¸‰å…¬é‡ŒèŒƒå›´å†…­‘³ä»¥ä¸Žäº¬ä¸œã€é˜¿é‡ŒåŒ¹æ•Œçš„又一大超¾U§åã^台ã€?/span></p><p align="justify"><strong class="uqfg"><span style="color:rgb(84, 84, 84);">于整个行业都臛_…³é‡è¦çš„前¾|®ä»“</span></strong></p><p align="justify"><span style="color:rgb(51, 51, 51);"> </span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);">“优鲜超市上¾U¿è¿‡åŽçš„表现­‘…出预期。”每日优鲜回复锌åˆÕdº¦è®°è€…称ã€?/span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">目前åQŒæ¯æ—¥ä¼˜é²œæœ€æœ‰åŠ›çš„武器,目前来看是在全国拥有</span>1500多个前置仓ã€?/span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);">2015òqß_¼Œå½“每日优鲜决定All in前置仓时åQŒå®ƒ˜q˜æ˜¯˜q™ä¸ªèµ›é“上唯一的玩家。但如今åQŒä¸è®ºæ˜¯å¯ÒŽ¯æ—¥ä¼˜é²œï¼Œ˜q˜æ˜¯å¯¹ä¸Žä¹‹ç«žäº‰çš„其他òq›_°æ¥è¯´åQŒå‰¾|®ä»“都是臛_…³é‡è¦çš„一环。虽然目前生鲜零售的¾U¿ä¸Šæ¸—透率˜q˜æ¯”较低åQŒè¿‘òq´æ¥åŠ å…¥ç”Ÿé²œ¾U¿ä¸ŠåŒ–这个赛道的玩家所采取的模式也各不相同åQŒä½†åœ¨å½“下,前置仓几乎已¾læˆä¸ºæ‰€æœ‰å…¥å±€è€…的标准配置ã€?/span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">前置仓是什么?从本质上来说它就是一个可以通过前置供应链,开讑֜¨ç›®æ ‡å®¢ç¾¤å‘¨å›´åQŒèƒ½å¤Ÿè¾ž®?/span>1-3公里范围的高¾U§çº¿ä¸‹â€œä»“库”,除拥有最基础的储存功能外åQŒè¿˜å…ähœ‰åˆ†æ‹£ã€é…é€ç­‰åŠŸèƒ½ã€‚当建立前置仓后åQŒå•†å“å…ˆç”׃¸­å¿ƒä»“(或批发市场、综合菜场等)˜qè‡³å‰ç½®ä»“,一旦有用户下单åQŒå› ä¸ø™·¼›È”¨æˆ¯‚ƒö够近åQŒä¸‹å•åŽ1ž®æ—¶å›_¯é€è¾¾ã€?/span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">另外åQŒå‰¾|®ä»“所å…ähœ‰çš„智能化的分布式½Ž¡ç†¾pȝ»Ÿèƒ½å¸®åŠ©ä¼ä¸šæ›´å¥½çš„½Ž¡ç†å¥½å¤šä¸ªä»“的选址、选品、äh员配¾|®ã€é…é€èµ\径、供需补货½{‰ã€?/span></span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">也就是说åQŒè®¾¾|®å‰¾|®ä»“不光能够有效改善˜q‡åŽ»ä¸­å›½ä¼ ç»Ÿ­‘…市¾~ÞZ¹ç”Ÿé²œ¾lè¥èƒ½åŠ›åQŒå•†å“å‘¨è½¬æ…¢ã€å‚¨è—çŽ¯å¢ƒã€ä¾›éœ€½Ž¡ç†èƒ½åŠ›å·®ã€ä‹É用环境差½{‰é—®é¢˜ã€‚还能极大降低冷铄¡‰©‹¹æˆæœ¬ï¼Œ˜q›è€Œç¼“解因生鲜损耗率˜q‡é«˜è€Œå¯¼è‡´çš„成本居高不下˜q™ä¸€éšùN¢˜ã€?/span></span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">˜q‘年来,˜q™äº›å…¥å±€è€…一直在前置仓的配置上不断加码:叮咚买菜官网昄¡¤º¾U¿ä¸‹æœåŠ¡ç«?/span>(前置ä»?数量已达 345 个;盒马鲜生在盒马门店内仓开è®?00òq³ç±³çš„前¾|®ä»“åQŒä¸“门在¾U¿ä¸Šé”€å”®åã^仯‚œåQ›ç¾Žå›¢ä¹°èœåœ¨åŒ—京、上‹¹ïLš„服务站æ€ÀL•°å·²è¾¾10ä¸?.....</span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">叮咚买菜副总裁俞乐此前ž®±å·²è¡¨ç¤ºäº†å¯¹å‰ç½®ä»“模式的认可åQ?/span>“仓比店½Ž€å•ï¼Œæˆ‘们ž®†æµ½E‹è®¾å®šå¥½åQŒé€šè¿‡å¤§æ•°æ®ä‹É得整体仓的执行效率透明化,˜q™æ ·ž®±å¯ä»¥åœ¨æ•´ä½“仓里åŽÕd®žçŽ°å¤§è§„模的复制和扩张。â€?/span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">而对于每日优鲜来è¯ß_¼Œå‰ç½®ä»“如今正是其发展¾U¿ä¸Š­‘…市的基¼‹€æ‰€åœ¨ï¼Œä¹Ÿæ˜¯ç›®å‰ä¹ƒè‡³æœªæ¥æ‰“造升¾U§çš„重点ã€?/span></span></p><p align="center"><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;"><img src="//www.dncyp.club/pic/HJZ/2019/21/32.jpg" alt="" /><br /></span></span></p><p align="center"><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">每日优鲜前置仓里</span>,员工正在按订单拣è´?/span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">æ ÒŽ®æ¯æ—¥ä¼˜é²œæä¾›çš„数据,每日优鲜在全国拥æœ?/span>200ä¸?.0前置仓(2.0版本仓内划分有冷藏、冷内R€å¸¸æ¸©ã€æ´»é²œç­‰å¤šä¸ªåŒºåŸŸåQŒç”¨æ¥å­˜æ”¾æœ‰ä¸åŒä¿é²œè¦æ±‚的商品)ã€?/span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">òq´åº•åQŒæ‰€æœ‰å‰¾|®ä»“都将升çñ”åˆ?/span>2.0版,为生鲜电商向¾U¿ä¸Š¾l¼åˆ­‘…市方向发展¼‹¬äšg基础。甚臻I¼Œå®ƒè¿˜æ­£åœ¨ç ”发3.0版前¾|®ä»“åQŒå¸Œæœ›æŽ¢ç´¢ä»“内的ž®‘äh化、智能化åQŒè®©å‰ç½®ä»“能够更加精½Ž€æˆæœ¬ã€æ˜“规模化复制。“相比其他业态,前置仓模式更有成本结构优势,才是推动生鲜¾U¿ä¸ŠåŒ–çš„ä¸ÖM½“业态。â€?/span></p><p><strong class="uqfg"><span style="color:rgb(84, 84, 84);">3000亿超¾U§åã^台梦想难é¢?/span></strong></p><p align="justify"><span style="color:rgb(51, 51, 51);"> </span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">不过åQŒå¾ä»“容易养仓难åQŒè¿™æ˜¯ä¸€é“由用户、定仗÷€é€‰å€ã€é€‰å“ã€è¡¥è´§ã€é…é€ã€è¥é”€½{‰å¤šä¸ªå®žæ—¶åŠ¨æ€å˜é‡ç»„成的复杂方程式,其命˜qå–决于前端快速的配送服务和后端的全球供应链ã€?/span></span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">有业内äh士就认äؓåQŒå‰¾|®ä»“模式在终端主要取决于两大变量。一是客单ä­h是否­‘›_¤Ÿé«˜ï¼Œæ¯›åˆ©æ˜¯å¦èƒ½å¤Ÿè¦†ç›–配送等履约成本åQ›äºŒæ˜¯å•ä¸ªå‰¾|®ä»“</span>1-3公里的服务半径内åQŒè®¢å•å¯†åº¦æ˜¯å¦èƒö够大åQŒé€‰å“å’Œå¤‡è´§æ˜¯å¦æœ‰¾_‘Ö‡†æ€§ï¼Œèƒ½å¦æ‘Šé”€å»ÞZ»“、租金、äh力等¼‹¬æ€§æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€?/span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">可以è¯ß_¼Œæ»¡èƒö¼‹¬äšg基础åQŒåªæ˜¯æ¯æ—¥ä¼˜é²œå‘¾U¿ä¸Š¾l¼åˆ­‘…市转型的第一步,每日优鲜面äÍ的困难才刚刚开始ã€?/span></span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">很大½E‹åº¦ä¸Šï¼Œæ¯æ—¥ä¼˜é²œä¹‹å‰çš„成功,是基于差异化竞争åQŒä¸»æ‰“蔬菜水果市场,用户已经形成一个思维åQšä¹°æ°´æžœä¸Šæ¯æ—¥ä¼˜é²œã€?/span></span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">如今向综合超市方向发展,则需要潜¿U»é»˜åŒ–地改变用户购买习惯åQŒåœ¨ä¹°æ°´æžœæ—¶™åºå¸¦ä¹°å…¶ä»–生‹zȝ”¨å“ï¼Œå¯é—®é¢˜æ˜¯å¤šæ•°ç”¨æˆ·æœ‰è‡ªå·Þqš„¾|‘购习惯åQŒäؓ何一定要改变åQ?/span></span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">电商赛道之前有阿里巴巴与京东联手¿U°é›„多年åQŒæ— æ•°åŽå…¥è€…想˜q½èµ¶éƒ½å·²å¤ÞpÓ|告终åQŒè¿™æ˜¯äؓ何?模仿的再好也无法跟上巨头的脚步,只有另辟íyŠå¾„才可勉äؓ光™š¾ã€?/span></span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">拼多多走了极致低仯‚µ\¾U¿ï¼Œä¸‹æ²‰å››äº”¾U¿åŸŽå¸‚、农村市场,成äؓ电商½W¬ä¸‰æžã€?/span></span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">ž®Þq®—惛_­¦æ‹¼å¤šå¤šï¼Œæ¯æ—¥ä¼˜é²œä¹Ÿå¾ˆéš¾ï¼Œä¸€æ˜¯æ²¡æœ‰å…¬å¸æ²¡æœ‰è¿™ä¸ªåŸºå› æ–‡åŒ–,二是下沉市场竞争‹È€çƒˆï¼Œå·²å®¹ä¸ä¸‹½W¬äºŒä¸ªæ‹¼å¤šå¤šåQŒä¸‰æ˜¯èµ„本市åœÞZ¹Ÿä¸ä¼šæ”¯æŒæ¯æ—¥ä¼˜é²œçƒ§é’±è¡€æ‹¹{€?/span></span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">那每日优鲜的¾U¿ä¸Š¾l¼åˆ­‘…市如何与天猫超市、京东超市进行差异化竞争åQŸæ‹¼å•†å“è´¨é‡åQŒè¿˜æ˜¯æ‹¼ç‰©æµé€Ÿåº¦åQ?/span></span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">拼商品质量就不用指望了,ä¸ÀLµå•†å“å„个òq›_°éƒ½ä¼šæœ‰ï¼Œè´¨é‡ä¸ä¼šæœ‰å¤ªå¤§å·®åˆ«ï¼Œè€Œå°ä¼—商品受众面又太ž®ï¼Œå†è¯´æ¯æ—¥ä¼˜é²œä¹Ÿå¾ˆéš¾æ‰¾åˆ°å¤§é‡ç‹¬å®¶æ—¥å¸¸ç”Ÿ‹zȝ”¨å“ã€?/span></span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">拼物‹¹é€Ÿåº¦ä¹Ÿä¸é è°±ã€‚天猫有菜鸟¾|‘络åQŒäº¬ä¸œæœ‰äº¬ä¸œç‰©æµåQŒè™½ç„¶æ¯æ—¥ä¼˜é²œä¹Ÿæœ‰è‡ªè¥çš„配送团队极速达åQŒä½†è¦†ç›–面积较前两者更ž®ï¼Œä¸ºæ­¤</span>“优鲜超市”不得不与京东物‹¹åˆä½œã€?/span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">业内人士告诉记者,每日优鲜渴望成äؓ天猫、京东那æ ïLš„­‘…çñ”òq›_°åQŒç›®æ ‡å®šå¾—过高,而自íw«å®žåŠ›åƈ不够åQŒå…¶ç«žäº‰å¯ÒŽ‰‹åº”该æ˜?/span>1号店之类ã€?/span></p><p><span style="color:rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family:宋体;">理想很丰满,现实很骨感。如此看来,每日优鲜的è{型之路需要一步一个脚华ͼŒå…ˆç«™½EŒ™„šè·Ÿï¼Œæ‰åŽ»ç•…想</span>3000亿元市场规模åQŒä¸Žå¤©çŒ«ã€äº¬ä¸œå¦‚何同台竞技的问题ã€?/span></p> </div> <div class="invest" id="vote" style="display: none"> </div> <div class="s4pg martop10"> <div class="pager"> </div> </div> <div class="sub4frht"> 本文å‡ø™‡ª2019-06-03出版的《电脑报ã€?019òq´ç¬¬21æœ?A.新闻周刊</br> (¾|‘ç«™¾~–辑åQšPCW-hjz)</br> </br> </br> </div> </div> <div class="share"> <table> <tr> <td> <div class="bdsharebuttonbox"> <a href="#" class="bds_kaixin001" data-cmd="kaixin001" title="分äín到开心网" style="float: right; padding-left: 25px;"></a> <a href="#" class="bds_renren" data-cmd="renren" title="分äínåˆîCh人网" style="float: right; padding-left: 25px;"></a> <a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分äín到QQ½Iºé—´" style="float: right; padding-left: 25px;"></a> <a href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分äín到新‹¹ªå¾®å? style="float: right; padding-left: 25px;"></a> <a href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分äín到腾讯微å? style="float: right; padding-left: 25px;"></a> <a href="#" class="bds_weixin" data-cmd="weixin" title="分äín到微ä¿? style="float: right; padding-left: 25px;"></a> <span style="line-height: 35px">分äín刎ͼš</span> </div> </td> </tr> </table> </div> <div class="sub4lft martop10" id="commentArea"> <div class="discusstitle"> <strong class="uqfg">我来说两å?/strong>(<span class="fcred commentNum">0</span>人参与讨è®? </div> <div class="discuss"> <div class="discusslft"> <ul class="uqfg"> <li class="uqfg"> <img src="/images/disimg.gif"></li> <li class="commentUser"><a href="javascript:PopLogin()">ç™Õd½•</a> / <a target="_blank">注册</a></li> </ul> </div> <div class="discussrht"> <div class="discussrht01"> <strong class="uqfg">发表¾l™åŠ›è¯„论åQçœ‹æ–°é—»åQŒè¯´ä¸¤å¥ã€?/strong> </div> <div class="discussrht02"> <textarea name="textarea" id="CommentContent" class="CommentContent" submitbtn="submitComment1" cols="" rows=""></textarea> </div> <div class="discussrht03"> <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="63%"> <input class="Anonymous" name="input" type="checkbox" id="checkbox_Anonymous" checked="checked" /> 匿名 </td> <td width="21%" class="fcred">ctrl+enter快捷提交 </td> <td width="16%"> <a href="javascript:void(0)" id="submitComment1" onclick="postComment( $('#checkbox_Anonymous').attr('checked'),'CommentContent',-1)"> <img src="/images/discuss.gif" border="0" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div class="distext0523" id="userCommentList"> </div> <div class="discuss" id="discuss1" style="display: none"> <div class="discusslft"> <ul class="uqfg"> <li class="uqfg"> <img src="/images/disimg.gif"></li> <li class="commentUser"><a href="javascript:PopLogin()">ç™Õd½•</a> / <a target="_blank">注册</a></li> </ul> </div> <div class="discussrht"> <div class="discussrht01"> <strong class="uqfg">发表¾l™åŠ›è¯„论åQçœ‹æ–°é—»åQŒè¯´ä¸¤å¥ã€?/strong> </div> <div class="discussrht02"> <textarea name="textarea" id="CommentContent1" class="CommentContent" submitbtn="submitComment2" cols="" rows=""></textarea> </div> <div class="discussrht03"> <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="63%"> <input class="Anonymous" name="input" type="checkbox" id="checkbox_Anonymous1" checked="checked" /> 匿名 </td> <td width="21%" class="fcred">ctrl+enter快捷提交 </td> <td width="16%"> <a href="javascript:void(0)" id="submitComment2" onclick="postComment( $('#checkbox_Anonymous1').attr('checked'),'CommentContent1',-1)"> <img src="/images/discuss.gif" border="0" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> <div style="text-align: center"> </div> <div class="contentForm" style="display: none"> <div class="discussrht"> <div class="discussrht01"> <strong class="uqfg">发表¾l™åŠ›è¯„论åQçœ‹æ–°é—»åQŒè¯´ä¸¤å¥ã€?/strong> </div> <div class="discussrht02"> <textarea name="textarea" id="Textarea1" class="CommentContent" submitbtn="submitComment3" cols="" rows=""></textarea> </div> <div class="discussrht03"> <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="63%"> <input class="Anonymous" name="input" type="checkbox" id="checkbox1" checked="checked" /> 匿名 </td> <td width="21%" class="fcred">ctrl+enter快捷提交 </td> <td width="16%"> <a href="javascript:void(0)" id="submitComment3" onclick="postComment( $('#checkbox1').attr('checked'),'Textarea1',replyCid)"> <img src="/images/discuss.gif" border="0" /></a> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> <div id="mainrht" class="pcmian_rht"> <div class="news300"> <div class="subnewstitle">读者活åŠ?/div> <div class="newstext wid300" data="dzhd1"> </div> <div class="newstext newstext_wid300"> <ul data="dzhd2"> </ul> </div> </div> <div class="news300 martop30"> <div class="subnewstitle">48ž®æ—¶ç‚¹å‡»æŽ’è¡Œ</div> <div class="newstext wid300"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> <tr> <td align="center" class="fcblue" data="djphb1"></td> </tr> <tr> <td height="5"></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="newstext newstext_wid300"> <ul data="djphb2"> </ul> </div> </div> <div style="text-align: center"> </div> <div class="news300 martop30"> <div class="subnewstitle">¾~–辑推荐</div> <div class="newstext wid300"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td height="10"></td></tr><tr><td align="center" class="fcblue"><a href="/Information/Tech/News/3326/332696.htm" target="_blank">å¯ÒŽ ‡é˜‰K‡Œäº¬ä¸œåQŸæ¯æ—¥ä¼˜é²œçš„3000亿超¾U§åã^台梦想难é¢?/a></td></tr><tr><td height="5"></td></tr></tbody></table></div><div class="newstext newstext_wid300"><ul data="ltrt2"><li class="uqfg"><a href="/Information/Tech/News/3326/332694.htm" target="_blank">æ™ø™ƒ½æŠ•åª„机市场冰火两重天</a></li><li class="uqfg"><a href="/Information/Tech/News/3326/332691.htm" target="_blank">ž®ç¨‹åºå¤åŽŸè€ç…§ç‰‡èµ°¾U¢ç½‘¾lœï¼Œæ¥ä¸€å‰‚超强回忆杀</a></li><li class="uqfg"><a href="/Information/Tech/News/3326/332689.htm" target="_blank">京东æ‹?0万工厂打造“厂直优品”: 目标人群遍布五环内外</a></li><li class="uqfg"><a href="/Information/Tech/News/3326/332686.htm" target="_blank">瑞幸要开1万家门店åQŒé™†æ­£è€€ä¼šâ€œæ”¾å¼ƒâ€å·²è¾¹ç¼˜åŒ–çš„¼œžå·žä¸“èžR吗?</a></li><li class="uqfg"><a href="/Information/Tech/News/3326/332685.htm" target="_blank">京东æ‹?0万工厂打造“厂直优品”: 目标人群遍布五环内外</a></li><li class="uqfg"><a href="/Information/Tech/News/3326/332682.htm" target="_blank">“误送”华为包裹的联邦快递, 在中国市åœø™¿˜æœ‰æœªæ¥å—åQ?/a></li><li class="uqfg"><a href="/Information/Tech/News/3326/332678.htm" target="_blank">“趣头条们”网赚模式背后藏着的秘å¯?/a></li></ul></div> </div> <div class="news300 martop30"> <div class="subnewstitle">论坛热帖</div> <div class="newstext wid300"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> <tr> <td align="center" class="fcblue" data="ltrt1"></td> </tr> <tr> <td height="5"></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="newstext newstext_wid300"> <ul data="ltrt2"> </ul> </div> <div class="mainrhtad"> <!-----> </div> </div> </div> <div id="Copyright"> ¾|‘站地图 | 版权声明 | 业务合作 | 友情链接 | 关于我们 | 招聘信息<br /> 报纸客服电话åQ?006677866 报纸客服信箱åQšpcw-advice@vip.sina.com 友情链接与合作:987349267(QQ) òq¿å‘Šä¸Žæ´»åŠ¨ï¼š675009(QQ) ¾|‘站联系信箱åQšcpcw@cpcwi.com<br /> Copyright © 2006-2011 电脑报官方网ç«?版权所æœ?渝ICPå¤?0009040å? </div> <div style="display: none"> </div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>